09. jan. 2019 kl. 12:17

 

Idrettslaget Høvdingen

                       Høvåg        

 

Dato: Januar 2019                                                                                                       Sist endret: Januar 2019

 

 

Gjelder:                                                                                                                             Side: 1 av 1

 

  Innkjøp av klubbtøy, utstyr og forbruksvarer

 

Dokumentansvarlig: Daglig leder                                                                     Godkjent i AU: 070119  

 

 

1.      Formål

 

1.1   Sørge for at alle grupper forholder seg til idrettslagets inngåtte sponsor- og

innkjøpsavtaler.

 

1.2  Få en lik profil i idrettslaget, slik at vi gjenkjennes som ett idrettslag.

 

1.3  Oppnå lojalitet overfor hverandre.

 

 

2. Omfang og forutsetninger.

 

      2.1  Disse regler gjelder for alle innkjøp som gjøres av alle grupper og styret.

 

2.2  Oversikt over sponsorer og innkjøpsavtaler legges ut på idrettslagets hjemmeside.

 

2.3  Avvik fra å kunne bruke punkt 2.2 skal godkjennes av Daglig leder, eller av

       Hovedstyret.

 

      2.4  Man vil kunne forvente å få dispensasjon til punkt 2.2, dersom ønsket produkt ikke kan

             skaffes av noen av idrettslagets sponsorer eller avtaler.

 

BLI MEDLEM
GRASROTANDELEN
Brukernavn (medlemsnr):
Passord:

Ikke medlem? Registrer deg her