09. jan. 2019 kl. 12:07

Utleie av Klubbhuset

 

Idrettslaget Høvdingen        Dato          Dokument

Høvåg                                                         12.2018      Utleie av Klubbhuset

 

 

Gjelder:                      Utleie av Klubbhuset                                                           Sist endret:Jan 19

Alle grupper                                                                                                             Side: 1 av 2

 

Dokumentansvarlig: Daglig leder                                                                              Godkjent i AU:070119

 

 

1.     Formål

 

Klubbhuset skal være et møtested for IL Høvdingen sine aktive medlemmer. Klubbhuset kan også leies ut til private sammenkomster.

 

 

 

2.     Omfang og forutsetninger.

 

2.1.1       Ansvarlig bruker/leier skal forlate lokalene i samme stand som da man overtok dem.

 

2.1.2       Kjøkkenutstyr, bord og stoler skal være rengjort og ryddet på plass.

Alle rom i 2. etasje inkludert toaletter, skal være rengjort og ryddet.

Søppel og matavfall må fjernes og legges i dertil egnet avfallscontainere på utsiden.

Vinduer og inngangsdør må være lukket og låst innen bygningen forlates.

Alle innelys skal være slukket og termostater satt til 12 grader.

Om vinteren, når det er fare for frost, skal alle dører innendørs stå oppe.

 

Ved brudd på disse punkter, vil det kunne påløpe regning fra IL Høvdingen for det merarbeid som har påløpt.

 

2.1.3       Bruker eller leietaker er selv ansvarlig for egne verdisaker som finnes i klubbhuset under bruk eller leie.

 

2.1.4       Ved lukkede, private arrangement tillates det skjenking og bruk av alkoholholdige drikkevarer. Det tillates ikke omsetning av alkoholholdige drikkevarer.  Det skal gis beskjed til utleier om at det skal serveres alkoholholdige drikkevarer ved avtalens inngåelse.

 

2.1.5       Det skal tas hensyn til våre naboer i forbindelse med støy.

Hverdager mandag til torsdag samt søndager, skal arrangementet være avsluttet kl. 23,00

Fredager og Lørdager avsluttes musikk senest kl. 24,00 og arrangementet kl. 02,00

 

2.1.6       All rydding og renhold må være ferdig senest påfølgende dag kl.12,00

2.1.7       Ved utleie gjelder de til enhver tid fastsatte leiesatser.

Satser for 2018 og 2019: Hverdager Kr. 500,- Helger (fredag til søndag) Kr. 2000

 

2.1.8       Leietakere må være 30 år eller eldre.

 

 

 

 

 

 

 

3.     Informasjon til leietaker

 

 

3.1.1       Leietaker må selv forvisse seg om at lokalene er egnet til sitt arrangement.

3.1.2       Husk å ta med egne oppvaskkluter og oppvaskhåndklær.

3.1.3       For bestilling av lokalet, kontaktes Daglig leder på e-mail: dagligleder@hovdingen.no

3.1.4       Nøkkel hentes på klubbhuset og leveres ut mot kvittering.

3.1.5       Leien betales på forhånd til konto 2913.09.20231

3.1.6       Ved signatur fra begge parter på nederste del av denne side, er klubbhuset reservert fra IL Høvdingen sin side og ved signatur fra leietaker, bekreftes at ovennevnte betingelser akseptert.

 

4        Informasjon fra leietaker

 

 

4.1.1       Ansvarlig leietaker sitt navn: _____________________________

4.1.2       Adresse: __________________________

4.1.3       Telefon: __________________________

4.1.4       Mailadresse: _________________________

4.1.5       Dato: _______________

4.1.6       Oppstart kl. __________

4.1.7       Skal husets service og bestikk benyttes? Ja: ____Nei: _____

4.1.8       Skal det nytes alkohol?  Ja: _____Nei: _____

 

 

 

Aktuelle telefonnummere:

 

                        Daglig Leder:                        0047 908 55 735

 

 

 

 

 

Ovennevte punkter lest og akseptert av begge parter.

 

Høvåg

Dato: _______________

 

 

_______________________________                ________________________________

Leietakers signatur                                     Signatur på vegne av IL Høvdingen

 

 

 

 

 

Lykke til !

 

 

BLI MEDLEM
GRASROTANDELEN
Brukernavn (medlemsnr):
Passord:

Ikke medlem? Registrer deg her