04. april 2022 kl. 13:03

Kriseteam for Høvdingen IL

Høvdingen IL har et eget kriseteam, som trer i virksomhet ved følgende saker:
* Overgrepssaker
* Ulykke med personskader.
* Dødsfall blant klubbens medlemmer. I dette ligger også mobbing og trakassering.
* Økonomisk utroskap
* Klare brudd på idrettens spilleregler og etiske retningslinjer.
* Andre saker som kan medføre spesielle medieoppslag eller oppmerksomhet fra det offentlige
 
Ingen skal måtte være bekymret for å ta kontakt med klubbens kriseteam.   
Alle henvendelser til kriseteamet blir behandlet konfidensielt.
Leder av Kriseteamet og ansvarlig for samfunnskontakt
        Andreas Brovig Tlf. 41 36 14 67
 
Nestleder og stedfortreder for leder
        Tone Birgit Nordibø Tlf. 99 23 24 43
 
Sekretær for idrettslaget er også sekretær for teamet
Cathrine Humlen Ruud   Tlf. 95 28 36 95
 
Daglig leder i idrettslaget
        Svein E Ommundsen   Tlf. 90 85 57 35
 
 
Daglig leder er kontaktperson for teamet, og vurderer hver sak som måtte komme inn. 
Basert på en vurdering, innkalles hele eller deler av teamet.  
Det skal være en streng kontroll på alle uttalelser, både til media, klubb og enkeltpersoner. 
Alle medlemmer av teamet har taushetserklæring, og det er kun leder eller leders stedfortreder som kan uttale seg til media, klubb og enkeltpersoner.  Det som uttales, skal være godt forankret i teamet.
 
Teamet står fritt til å innhente nødvendig kompetanse utenfra, det være seg helsepersonell, politi og andre.
 
 
Disse retningslinjer er gjort gjeldende fra vinteren 2014 i Høvdingen IL.
 
BLI MEDLEM
GRASROTANDELEN
Brukernavn (medlemsnr):
Passord:

Ikke medlem? Registrer deg her