10. mars 2021 kl. 12:16

Reiseinstruks

 

Idrettslaget Høvdingen        Dato                     Dokument

Høvåg                                     11.10.2018           Reiseinstruks

 

 

Gjelder:                      Reiseinstruks for lag og utøvere i                                                Sist endret:070119

Alle grupper              aldersbestemte klasser                                                                  Side: 1 av 2

 

Dokumentansvarlig: Daglig leder                                                                                 Godkjent i AU: 7.Jan 19

 

 

1.     Formål

 

1.1.1       Å gjøre reise og opphold ved kamper, turneringer og treningsleirer til en trygg, god og minnerik opplevelse for aktive og ledere.

 

1.1.2       Skape trygghet for foresatte som overlater barn og unge i klubbens varetekt.

 

1.1.3       Gi trygghet for våre ledere om hva som forventes av dem.

 

 

2.     Omfang og forutsetninger.

 

2.1.1       Disse regler gjelder for alle reiser i forbindelse med kamper, turneringer og treningsleirer med overnatting der aktive under myndighetsalder deltar.

 

2.1.2       Reiser som omfattes av disse regler er å betrakte som alkoholfri sone for aktive og ledere fra avreise til hjemkomst. 

 

2.1.3       På alle reiser skal det utpekes en ansvarlig hovedleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst.

 

2.1.4       Der flere lag deltar skal hvert lag ha med seg minst 2 ledere inkludert trener/lagleder.  Minimum en av lederne skal være av samme kjønn som lagets deltakere.  Disse ledere har ansvar for sitt lag eller gruppe.  Reise og opphold for disse ledere skal dekkes av reisekasse eller gruppen.

 

 

3.     Hovedleder.

 

3.1.1       Før avreise skal det avholdes informasjonsmøte for deltakerne og deres foresatte, eller på annen måte sørge for at tilstrekkelig informasjon blir gitt.

 

3.1.2       Sørge for at deltakerliste med hjemmetelefon på alle deltakere finnes på klubbkontoret ved avreise. Eventuelle endringer skal oppdateres. E-mail sendes til: dagligleder@hovdingen.no

 

3.1.3       Sørger for at nødvendig informasjon (møter) gis til alle ledere før og under oppholdet, samt gi informasjon om denne instruks.

 

3.1.4       Ha overordnet ansvar for at reisen foregår etter de retningslinjer som idrettslaget har bestemt, og skal sammen med de øvrige ledere bidra til trivsel for alle deltakere.

 

3.1.5       Sørge for at det etter reisen blir levert regnskap med bilag for turen til gruppens kasserer. Dette skal signeres av 2 personer.

 

3.1.6       Hovedleder rapporterer til Gruppe leder, men i saker av følgende karakter skal her som ellers øyeblikkelig og direkte rapporteres til Leder av Hovedstyret eller Daglig leder.

 

·        Overgrepssaker

·        Ulykke med personskader

·        Dødsfall blant idrettslagets medlemmer

·        Økonomisk utroskap

·        Klare brudd på det klubben ønsker å stå for

·        Andre saker som kan medføre medieoppslag, eller oppmerksomhet fra det offentlige

 

 

 

Aktuelle telefonnummere:

 

            Hovedstyrets Leder:            0047 413 61 467

            Daglig Leder:                        0047 908 55 735

 

 

 

 

Fair Play!

 

God Tur!

BLI MEDLEM
GRASROTANDELEN
Brukernavn (medlemsnr):
Passord:

Ikke medlem? Registrer deg her